Pravidla pro účast v bitvě

Nácvik:

V pátek v 21:00 vedoucí zástupci skupin sraz na bitvišti, kde bude porada velitelů. 

Dopoledne okolo 9:00 hodiny, po zprovoznění zvukové aparatury budete vyzváni k účasti na nácviku. Sebou vezměte všechny palné zbraně, u kterých bude kontrolována termentační zkouška, a všechny luky spolu se šípy, u luků bude kontrolován nátah max. 20kilo a u šípů budou kontrolovány hroty, velikost, měkčení a u spornějších způsob provedení. Doporučuji vzít jeden starší šíp sebou  kvůli  možnosti rozdělání hrotu a kontroly provedení.

 

Zbraně: 

Veškeré druhy zbraní odpovídající době ztvárňováné postavy. Nejsou povoleny pouze řetězové zbraně tipu biják,řemdich atd.

Palné zbraně - prosíme pouze s tormentací!!!! Budeme kontrolovat během nácviku

Luky - na nácvik sebou vezměte luky a šípy, kvůli kontrole nátahu luku a hrotů šípů

Zbroje do bitvy: 

1.) Hlava - plechová přilba

2.)Tělo - minimálně prošívanice na dva prsty vycpávaná

3.) Ruce - minimálně rukavice opletené brní, bojovník bez rukavic, nebude vpuštěn do bitvy,

Bez těchto ochranných pomůcek nebude bojovník vpuštěn do bitvy, prosíme o akceptování těchto podmínek.


POŽADAVKY NA ŠÍPY

Pamatujte si prosím především:
1. ostré šípy a šípy s hroty v žádném případě do bitvy nepatří. Jsou určeny výhradně pro terčovou střelbu. Věnujte maximální pozornost bezpečnostní úpravě šípu, viz text dále.
2. podrobte se bez reptání kontrole luků a šípů před bitvou, případně ji  proveďte těsně před bitvou sami - sledujte pravidla vyhlášená organizátory. Následujte pokyny velitele lukostřelců, pokud je ustanoven.
3. pokud seberete šíp, který již vystřelil někdo jiný ("recyklace"), vždy si zkontrolujte jeho kvalitu - zda není naštípnutý, sundaná hlavice, proražená hlavice, utržené letky atd. Na recyklovaný šíp může mezitím někdo šlápnout (a musíte s tím a priori počítat). Nezapomeňte že na některých bitvách může být recyklace šípů zakázána - sledujte pravidla vyhlášená organizátory.
4. vždy myslete na to, že jde o zbraň, nikoliv o dětskou hračku. I když je vaše svědomí čisté, neomezili jste riziko na nulovou hodnotu. Nepodléhejte adrenalinu který vám vře v krvi.
5. jednou budete cílem lukostřelců třeba i vy. Pak budete jen doufat že znají  zásady zmíněné níže... a že se nenajde nějaký snaživec který šmahem zakáže lukostřelbu poté, co po náhodném poryvu větru schytá šípem do nohy.
Tělo šípu
Šíp musí být odolný proti zlomení při dopadu nebo dokonce při pouhém vystřelení (letící oblak třísek se rovná ostrému šípu). Dobrým kompromisem mezi váhou a odolností jsou průměry 8 - 12 mm. Menší než 8 mm už je hazard, a to i pro toho kdo šíp vypouští!
Hlavice šípu
To nejdůležitější na bitevní úpravě šípu je jeho hlavice. Cílem její úpravy je, aby:
• byla větší než oční jamka minimální průměr 3,5 cm, korková zátka o průměru 3 cm, tolerován bude minimální průměr zátky 2,5 cm s dostatečným ovvynutím, pro ovynutí lze použít miralon , karimatku nebo mikropryž
• vydržela dopad šípu a rozložila jeho dopadovou energii na větší plochu, dopadová plecha bude vyměkčena, síla (vrstva ) vyměkčení bude minimálně 1,5 cm opět použít miralon , karimatku nebo mikropryž Ve finále omotejte hlavici širokou, textilní, tzv. kobercovou páskou - obyčejná izolepa nestačí,
• se nesesmekla při manipulaci, všechny spoje budou takzvaně na tvrdo lepené, dobrá jsou lepidla chemopren extrem nebo UHU

Letky
Pořádný šíp má letky, které zásadním způsobem zvyšuje přesnost letu. I když nebude let šípu žádný zázrak kvůli odporu hlavice, je rozdíl ve stabilitě oproti prostému klacíku zcela zřetelný. Je proto nutné šíp letkami opatřit, i kdyby měly být z papíru. Nezapomeňte že letky jsou vždy 3, v úhlu 120 stupňů, nikoliv 2 nebo 4. Zároveň dbejte na to aby nedržely na čestné slovo - pokud vám při recyklaci šípů přijde do ruky šíp s nekompletními letkami nebo bez nich, zahoďte ho a vůbec si ho nevšímejte.
Závěr
Ještě jednou zopakuji klíčové vlastnosti bezpečnostně upraveného šípu:
• má velkou dopadovou plochu
• má pevné tělo (týblo) které se nezlomí při křivém pohledu, natož pak při nárazu.
• má pořádně přidělanou hlavici zabraňující průniku těla šípu
• hlavice samotná je ještě proti roztržení omotána kobercovou páskou.
• je opatřen letkami a díky tomu je při letu stabilnější
To, že takový šíp nelétá tak hezky jako terčový vás v bitvě skutečně nemusí trápit - triko si můžete honit při lukostřelecké soutěži, ne při střelbě do davu. A nezapomeňte - je to vaše ruka která rozhoduje o tom zda se šíp z vašeho luku skutečně vznese do vzduchu...

Pokud v bytvě najdu šíp, který nebude vyhovovat  těmto požadafkům bez milosti ho zlomím. Jde mi o bespečnost vás všech.
Vzpomeňte na loňskou nehodu Jiří Pobuda, mě osobně to velmi mrzí a dlouho ještě mrzet bude, protože ten šíp jsem do bytvy pustil já.                                  

Marat Fili Hoštecký© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode